Facebook
Pieteikšanās forma

Viesnīcu/restorānu uzkopšana

Ideāla tīrība izpaužas vissīkākajās detaļās, jo tieši no detaļām arī veidojas kopējais viedoklis par restorānu vai viesnīcu.

Izvēloties viesnīcu vai restorānu, mēs vispirms lasām atsauksmes par to un pievēršam uzmanību telpu tīrībai un servisam. Tādēļ tīrībai viesnīcās un sabiedriskās ēdināšanas vietās ir milzīga nozīme, jo tieši tā veido uzņēmuma reputāciju.

Veicot uzkopšanu restorānā vai viesnīcā, ir jāņem vērā telpu specifika, vai tas ir viesnīcas numurs, sporta vai konferenču zāle, katlu māja, veļas mazgātava vai restorāna virtuve, jo katra šī objekta uzkopšanā ir nepieciešama īpaša pieeja. Tādēļ ir jāņem vērā viesnīcu un restorānu darba laiks, kas visbiežāk viesus apkalpo diennakts režīmā, attiecīgi arī kārtējā uzkopšana ir jāveic tādā pašā režīmā, neradot iestāžu klientiem neērtības.

Maksimāli efektīvu un drošu rezultātu var panākt, tikai izmantojot profesionālus un drošus ķīmiskos līdzekļus viesnīcu un restorānu uzkopšanai. Restorāniem un viesnīcām paredzētās specializētās ķīmijas izmantošana nodrošinās ne tikai tīrību un dezinfekciju, bet arī iztīrīs iesēdušos un grūti iztīrāmus bioloģiskas izcelsmes un tauku traipus, kur sadzīves ķīmija ir bezspēcīga.

Piedāvājam arī:

Biroju uzkopšana >
Veikalu / noliktavu uzkopšana >
Teritoriju uzkopšana >
Viesnīcu / restorānu uzkopšana >